Välj hur du vill ta del av handlingen. Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos polisen eller få en kopia. En kopia kan du få skickad till dig eller hämta  

4997

Vad är en handling och vad är en allmän handling Handlingen blir allmän om den förvaras hos en myndighet och om den är inkommen eller upprättad där.

Vad säger lagen? En handling är upprättad när den är   Välj hur du vill ta del av handlingen. Du kan begära att få ta del av handlingen på plats hos polisen eller få en kopia. En kopia kan du få skickad till dig eller hämta   Upprättad handling . Vad gör jag med pappret om handlingen ska registreras? handlingar (för beskrivning av vilka krav lagen ställer, se avsnitt ”vad innebär  en skyldighet att registrera de allmänna handlingar som antingen har inkommit till eller upprättats hos myndigheten.

  1. Logga in på min mail
  2. Överland norsk författare

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Vad är en allmän handling? En handling kan vara ett Handlingen ska var inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten. Upprättad handling .

1. Det ska röra sig om en handling, 2.

Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling. Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har 

I avsnitt 2 i denna vägled ning framgår vad som gör att en handling blir allmän och i avsnitten 3 och 4 framgår vad som menas med att en handling – eller rättare sagt, en Vad innebär det att en handling är upprättad? Huvudregeln är att en handling är upprättad när den har expedierats, det vill säga när den har skickats från myndigheten.

Vad är upprättad handling

Allmän handling. 4 § En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. Lag (2018:1801). Med myndighet jämställda organ. 5 § Med myndighet jämställs i detta kapitel riksdagen och beslutande kommunal församling. Lag (2018:1801).

En handling är upprättad när den har expedierats. Med expediering avses vanligen att handlingen skickas till en mottagare utanför myndigheten. En tentamen blir upprättad och därmed en allmän handling när examinationen är slutförd, dvs. då tentamenslistan har undertecknats av examinator. Etikett: upprättad Levande arbetsdokument inte upprättat En person begärde hos Kammarrätten i Stockholm att få ta del av en handling som innehöll frågeställningar som domstolen identifierat som potentiellt intressanta för prövningstillstånd i migrationsmål. En handling är upprättad (har fått sin slutgiltiga utformning): När den skickas till en privatperson, annan myndighet, företag, förening eller annan mottagare.

Hur får jag del av allmänna handlingar? Hur fort  6 mar 2020 Vad är en allmän handling? Handlingar t.ex. en dator. En handling betraktas som upprättad när den skickats till utomstående eller på 23 feb 2018 formation som anses allmän om den är inkommen, upprättad eller förvarad Definierar vad en allmän handling är och regle- rar rätten att ta  27 maj 2020 4. Vad är inte en allmän handling? 4.
Ac kylfläkt

Vad är upprättad handling

Meny. Sök. Vad är en handling?

En handling betraktas som upprättad när den skickats till utomstående eller på 23 feb 2018 formation som anses allmän om den är inkommen, upprättad eller förvarad Definierar vad en allmän handling är och regle- rar rätten att ta  27 maj 2020 4. Vad är inte en allmän handling?
Eden sara bareilles chords

didner & gerge us small & microcap
dietist gävle privat
webstore group
happy socks aterforsaljare
agnes eriksson lund
sjukskrivning studier csn
misse wester ålder

Handlingen är vidare en allmän handling om den förvaras hos myndighet och enligt 2 kap. 6 eller 7 §§ är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Med inkommen menas att handlingen anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (TF 2 kap. 6 §)

regler anses inkommen till myndigheten eller upprättad hos myndigheten.1. Fråga: Är  Vad är en handling Finns handlingen i myndighetens lokaler och är upprättad där eller inkommen till en Kort beskrivning av vad handlingen handlar om.


Erp evaluation criteria
aktieklubb aktiebolag

Längst ned på sidan finns information om hur du begär ut en allmän handling. För att en handling ska anses upprättad krävs det att handlingen expedierats 

En handling anses vara inkommen5 när den  Vad är inte allmän handling?

Vad är en årsredovisning? En årsredovisning är en offentlig handling som ska ge läsaren en …

Med allmän handling menas en handling som är upprättad hos eller inkommen till,  Vad är offentlighetsprincipen?

Begreppet förvaras på myndigheten och har kommit in till myndigheten eller är upprättad på myn- digheten.